AKO SPEŇAŽIŤ SVOJU INVESTÍCIU?

VYŤAŽOVANIE APARTMÁNOV

Pri kúpe apartmánu v 6 apartmánovom chalete v lokalite Jasná - Otupné máte ako budúci majiteľ možnosť nehnuteľnosť nechať vyťažovať prostredníctvom spoločnosti TMR, čím vám objekt bude prinášať zisk. Naša dlhoročná prax s úspešným predajom takmer 1000 ubytovacích jednotiek v rámci 15 hotelov v dvoch krajinách nám dáva istotu tvrdiť, že vaša nehnuteľnosť bude vyťažovaná podľa najnovších trendov v hotelierstve a s maximálnym využitím potenciálu v cestovnom ruchu.

Ponúkame vám celoročné vyťažovanie vášho apartmánu, ktorý sa odovzdaním do vyťažovaní stáva súčasťou nájomného poolu a vy dostanete pomernú časť príjmov, ktoré boli realizované za všetky apartmány zaradené do tohto poolu. Príjmy sa po odpočítaní ceny raňajok, DPH a miestnej dane rozdelí:

  • za obdobie hlavnej sezóny (1.12. alebo oficiálne otvorenie zimnej sezóny – Veľkonočný pondeľok) v pomere 70% pre vlastníka a 30% pre spoločnosť TMR, ktorá sa o ďalší prenájom vašej nehnuteľnosti bude starať,
  • v období mimo hlavnej sezóny (obdobie po veľkonočnom pondelku - 30.11. alebo oficiálne otvorenie zimnej sezóny) bude príjem delený v pomere 60% pre vlastníka a 40% pre spoločnosť TMR.

Samozrejme aj vy si môžete užiť pobyt vo vlastnom apartmáne, a to za nasledujúcich podmienok:

  • v hlavnej sezóne je apartmán pri pobyte majiteľa zaradený do poolu a majiteľ platí aktuálne platnú cenu za ubytovanie
  • v období mimo hlavnej sezóny (s výnimkou júla a augusta, kedy pre vlastné využitie platia rovnaké podmienky ako v zimnej sezóne) môžete svoj apartmán využívať po dobu 30 dní; vtedy je apartmán vyradený z poolu a majiteľ hradí iba upratovanie a služby recepcie, pričom 1x za pobyt rezervovaný pre vlastné využitie ma nárok na služby recepcie zdarma.

Spoločnosť TMR znáša všetky náklady spojené s obchodnými a marketingovými aktivitami na predaj vašej nehnuteľnosti a všetky náklady spojené s hotelovými službami (recepcia, upratovanie).

Vašimi nákladmi sú len:

  • náklady za vodu a energie súvisiace s prevádzkou nehnuteľnosti
  • poplatok za komplexné služby spojené so správou a údržbou objektu od 40 - 75 € bez DPH mesačne v závislosti od veľkosti nehnuteľnosti
  • náklady spojené s prenájmom pozemku: od 577 do 878 € bez DPH ročne v závislosti od veľkosti nehnuteľnosti

Kúpou apartmánu v 6 apartmánovom chalete sa stávate partnerom spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., ktorá je lídrom na trhu cestovného ruchu, a čerpáte všetky benefity s tým súvisiace. Vyskúšajte si nami poskytované služby už teraz a objednajte si pobyt v jednom z našich hotelov https://tmrhotels.com.