6-APARTMÁNOVÝ CHALET

Investujete do jedného zo samostatných apartmánov, alebo sa rozhodnite pre výhodnejšiu kúpu 6-APT Chaletu ako celku.

1NP
APARTMÁN A 1.01 od 131 000 €
APARTMÁN A 1.02 od 189 000 €

2NP
APARTMÁN A 2.01 od 210 000 €
APARTMÁN A 2.02 od 210 000 €

3NP
APARTMÁN A 3.01 od 216 000 €
APARTMÁN A 3.02 od 216 000 €

ceny sú bez DPH

Pri kúpe objektu je prislúchajúci pozemok na ktorom je nehnuteľnosť umiestnená k dispozícii len v rámci dlhodobého nájmu v cene alikvótnej vzhľadom na veľkosť apartmánu:

CELÝ 6 - APARTMÁNOVÝ CHALET:
4900 € bez DPH ročne

VYBRANÉ APARTMÁNY:

A1.01 577 €
A1.02 821 €

A2.01 878 €
A2.02 878 €

A3.01 873 €
A3.02 873 €

bez DPH ročne

Pre viac informácii kontaktujte naše obchodné oddelenie.